Адрес:
гр. Калофер
ул. "Севлиевска" 66
Тел.:
03133 5857
0876 578677
0887 761 993
0876 578674
 

ЕКО ПЪТЕКА БЯЛА РЕКА

В близост до Калоферския мъжки манастир по ждрелото на реката е разположена Еко- пътека Бяла река. Дължината на Пътеката е 2 км., а денивелацията 60 м. Най- високата точка е на 630 м. надморска височина и от там се открива неописуема гледка към резерват Джендема. Продължителността на прехода е 2 часа и е с водач, който ще ви представи специално подготвена интерпретативна програма и ще ви запознае с най- интересните представители на дивата флора и фауна в района- бозайници, влечуги,птици,информация за реката, гората, земноводните, билките, дърветата. Осем моста кръстосват двата бряга на реката и предоставят възможност за изключителни фотографии и наслада от дивата природа.
 


По "Царския път" към "Джендема"
Конен маршрут
М. Паниците – м. Каменливица – м. Паниците

Към Малкото манастирче
конен маршрут
М. Паниците – Малкото манастирче – м. Паниците

На кон към Хайдушкото сборище
М. Паниците – м. Двата бука – м. Паниците

Пътя към "Тихата обител"
еднодневен пешеходен маршрут
Калофер – м. Паниците – Покров “Св.Богородица” – м. Паниците –Калофер

Пътуване към Рая
двудневен пешеходен маршрут
Калофер-м.Паниците-х.Рай-вр.Ботев-х.Рай-Калофер

Манастирски тур
еднодневен – пешеходен маршрут

Пътуване из калоферската история и култура

Екопътека бялата река